Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Knjiga gostiju
 Slike sa terena
 Oprema
 

  

Tako je to bilo '80-tih...

Usluge

 

 Analiza dimnih plinova u dimnjačarskoj struci

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 
Sve napredne dimnjačarske operative u Europi imaju redovitu kontrolu i mjerenje plinova kao dio analize karakteristika ložišta i dimnjka, a rezultati mjerenja daju sljedeće informacije za dimnjačare i korisnike :
 • sigurnost rada postrojenja i funkcije dimnjaka
 • učinkovitost rada postrojenja(toplinski stupanj djelovanja)
 • emisione vrijednosti dimnih plinova(opterećenje okolnog zraka)
 • usavršenost uređaja u odnosu na konkurenciju
 • karakterisitke pogona dimnjaka
 • kvaliteta rada servisa

Da bi se uspješno obavila analiza dimnih   plinova potrebno je prije mjerenja obaviti niz   predradnji od kojih su najvažnije sljedeće:

 1. upisati korisnika, vrstu, tip,snagu broji uvjete pogona uređaja
 2. evidentirati podatke o potrošaču topline i vrsti grijanja
 3. evidentirati podatke o gorivu i sezonskoj i godišnjoj potrošnji
 4. upoznati pogon i uvjete raspoloživog vremena pogona i kontrolne termostate, preostate
 5. uključiti uređaj u predgrijavanje i pogon
 6. obaviti mjerenje najmanje dva puta za jedno raspoloživo opterećenje ovisno o jednostupanjskom, višestupanjskom ili kontinuiranom regulacijskom krugu
 7. usporediti mjerenje servisera ako je obavljeno
 8. napisati komentar i izvještaj

 

 

Napredno dimnjačarstvo ima vlastitu evidenciju i statistiku svih mjerenja usklađeno preko udruge i sustavno praćenje rezultata od strane dimnjačarske udruge, pojedine županije i državne uprave.

Očekivani rezultati:

 • povećanje sigurnosti rada uređaja
 • povećanje učinkovitosti i ušteda u gorivu
 • smanjenje onečišćenja zraka
 • povećanje ugleda dimnjačarske struke

 DALJE>>

 

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

5.0 ili noviji

©2005