Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Sport i KDS
 Slike sa terena
 Oprema

  

Tako je to bilo '80-tih...

Cjenik dimnjačarskih usluga

 
                        USLUGA JED. MJERE

CIJENA BEZ PDV

* DIMNJACI, DIMOVODNI KANALI, PRIKLJUČNE CIJEVI DO 400 CM2
-prizemni objekt (do 5m) etaža 14,00
-svaka etaža više etaža 10,00
-u samostoj. obitelj. kućama do I.kata i izdvojenim poslovnim prostorima   25,00
*DIMNJACI, KANALI I PRIKLJUČNE CIJEVI
-do promjera            30 cm m 15,00
-do promjera            30 do 70 cm  m 25,70
-više od                     70 cm m 30,00
Čišćenje dimnjaka sa krova cijena se uvećava za 50%
*SABIRAČI
-dimnjaka, kanala do  35 cm kom 15,00
-dimnjaka, kanala, cijevi do 70 cm kom 25,00
-sabir. kotlova, peći okna kom 30,00
-sabir. u samostoj. obiteljskoj kući kom 20,00
*ČIŠĆENJE ZAČAĐENE (UPRLJANE) POVRŠINE
-mehanički m2 20,00
-mehanizirano m2 20,00
-kemijski (+ utrošene  kemikalije) m2 50,00
     
     
 

<<NAZAD     DALJE>>

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

5.0 ili noviji

©2004