Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Knjiga gostiju
 Slike sa terena
 Oprema
 

  

Tako je to bilo '80-tih...

Dimnjačarstvo

 

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

Dužnosti dimnjačara

 1. Odlukom se propisuje organizacija i rad dimnjačarske službe, utvrđuju se rokovi čišćenja dimovodnih objekata i određuje način vršenja nadzora nad radom dimnjačarske službe.
 2. Zadatak dimnjačarske službe je čišćenje i pregled dimovodnih objekata, u odgovarajućim propisima i rokovima, te briga da , zbog neispravnosti dimovodnih objekata i naprava za loženje, ne nastane opasnost od požara.
 3. Dimnjačar je dužan čistiti dimnjak na koje su priključena trošila na plinovita goriva u domačinstvima uvijk kada to korisnik zahtjeva uz posebnu naknadu.
 4. Korisnik dimovodnih objekata koji se ubuduće ne želi koristiti dimovodnim objektima, daje o tome pismeno obavijestiti nadležnu pravnu službu, odnosno dimnjačarsku radnju samostalnog zanatlije.
 5. Obavezno je jednom godišnje izvršiti pregled dimnjaka izvan upotrebe.
 6. Korisnici dimovodnih objekata dužni su dopustiti i omogućiti njihovo čišćenje i kontrolu radnim danom od 9:00 do 19:00 sati.
 7. Kontrolu dimnjaka na koje su priključena plinska trošila potrebno je vršiti svakih 13 tjedana.
 8. Ako dimnjačar utvrdi nedostatke na dimovodnom objektu na kojem je priključeno ložište na plin, dužan je odmah o nedostatcima obavijestiti distributera plina, a distributer je dužan prekinuti isporuku plina, dok se dimovodni objekt ne dovede u ispravno stanje.
 9. Korisnici dimovodnih objekata koji žele priključiti plinska trošila, prethodno su dužni zatražiti stručni pregled i nalaz područnog dimnjačara.
 10. Stručni nalaz moze izdati KV i VKV dimnjačar sa dokazom o stručnoj osposobljenosti za dimnjačarske radove.
 11. Nakon svakog stručnog pregleda dimovodnih objekta, utvrđen nalaz podnosi se pismeno izvođenje radova, a jedan primjerak ostaje dimnjačarskoj službi i trajno se čuva.
 12. Stručni nalaz područni dimnjačar je dužan izdati prije piključivanja plinskih trošila na dimnjak. Treba navesti dozvoljenu maksimalnu snagu trošila da bi izvođač radova pravovremeno mogao prijaviti plinsku instalaciju distributeru.
 13. Sva trošola priključena na fasadu ima pravo pregleda i održavanja samo izvođač radova i servis distributer plina u svezi smještaja trošila C 3.3 i C3.1.
 14. Nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe obavlja komunalno redarstvo i Policijska uprava

 

DALJE >>

 

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

5.0 ili noviji

©2005