Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Sport i KDS
 Slike sa terena
 Oprema

  

Tako je to bilo '80-tih...

Zakonska prava,obveze i odredbe

 

Na osnovi članka 11. stavka 1. alineja 10. i stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 4. Zokona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 59/93 ) te članak 21. stavka 2. iz točke 2. Statuta Grada Cresa ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 25/01 i 29/01), Gradko vijeće Grada Cresa, na sjednici 29. srpnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU

o koncesijskom obaljanju komunalne djelatnostidimnjačarskih poslova

 
.I.  OSNOVNE ODREDBE
Općenito
Članak 1.
Obavljanje dimnjačarskih poslova osigurava se radi otklanjanja opasnosti od požara i sprječavanja smetnji od produkata izgaranja u stambenim i drugim građevinama na području. Dimnjačarski poslovi kao komunalna djelatnost, moraju se obavljati trajno i kvalitetno radi održavanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje u stanju funkcionalne sposobnosti.
 
Predmet odluke
 
 Članak 2.
Ovom se odlukom određuje način stjecanja prava na obavljanje dimnjačarskih poslova i utvrđuju uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.
Ovom se odlukom određuje i: organizacija obavljanja dimnjačarskih poslova; rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje; naknada za obavljanje dimnjačarskih poslova;  nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova te prekršaji i sankcije protiv počinitelja prekršaja u svezi obavljanja dimnjačarskih poslova.
 
Značenje pojedinih izraza
 
Članak 3.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Pod dimnovodnim objektima razumijevaju se dimnjaci, dimovodne cijevi, dimovodni kanali, ložišta, sabirnice čađe i drugi uređaji koji služe za odvod plinova iz ložišta za sve vrste goriva, te ventilacijski kanali prostorija s plinskim trošilom.
Pod uređajima za loženje razumijevaju se postrojenja za centralno grijanje i uređaji za loženje bilo kojom vrstom goriva (štednjaci, željezne ili kaljeve peći i dr.) koji su spojeni s dimovodnim objektima radi odvoda plinova iz ložišta.
Pod korisnikom dimnjačarskih usluga razumijeva se svaki vlasnik ili posjednik zgrade ili posebnog dijela zgrade, ili od suvlasnika posebnih jedijelova zgrade ovlašteni upravitelj cijele zgrade ili posebnih dijelova zgrade, u kojoj postoje i koriste se dimovodni objekti i uređaji za loženje (u daljnjem tekstu: korisnici dimnjačarskih usluga).
  

DALJE >>  

Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

5.0 ili noviji

©2004