Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Sport i KDS
 Slike sa terena
 Oprema
 

  

Tako je to bilo '80-tih...

Zašto dimnjak treba čistiti?

 
Posljedica dugotrajnog neodržavanja dimovoda - video zapis učinjen na terenu.Ovakve snimke izdajemo na VHS kazti, cijenu snimanja stanja vašeg dimovoda pronaći ćete u našem cjeniku.

snimka.jpg (26132 bytes)

  Gorenje je kemijsko-fizikalni proces (oksidacija), kod kojeg sastavni gorivi dijelovi sa kisikom iz zraka reagiraju oslobađanjem energije (toplina).
 Kako tehnikom loženja potpuno izgaranje goriva nije moguće, to se nesagorivi sastavni dijelovi goriva odvode dimnjakom. Čada kao produkt gorenja ostaje u ložištu, spojnom dijelu, odnosno, cijevi peći i u dimnjaku.

 Da bi se održavala funkcija ložišta , dakle predaja topline putem izmjenjivača topline nosiocu topline i osigurala odvodnje dimnog plina po mogućnosti bez otpora te posebno da bi se otklonile latentne opasnosti od čađe nastale izgaranjem čvrstog goriva, naslage čađe se moraju odstraniti.
 Sloj čađe debljine 1mm na stijenki izmjenjivača topline na strani dimnog plina smanjuje snagu grijanja već za oko 5%. Ovo sejasno odnosi na stupanj korisnosti. Toplina izgaranja se uslijed naslaga čađe usporeno predaje toploj vodi ložišta. Time se povisuje temperatura dimnog plina. Stupanj korisnosti se smanjuje. Prije svakog čišćenja treba pripaziti da je ložište osigurano od neopreznog uključenja. Treba voditi računa o tome da čađa reagira agresivno i da je opasna po zdravlje. Zbog toga je obvezatno potrebna zaštitna oprema koja se sastoji od zaštitne maske za disanje, zaštitnih naočala i rukavica.

 Nadalje treba pripaziti da metalna ložišta provode struju, to znači da se prilikom kontrolnog pregleda prostora za gorenje smije koristiti samo sigurnosna svjetiljka koja preko rastavnog transformatora radi na niski napon.

 

   

POSPJEŠITE ODVOĐENJE DIMNIH PLINOVA

 

GLATKOĆA STIJENKI OMOGUĆUJE NESMETANO IZNAŠANJE DIMNIH PLINOVA UZ MIN. TRENJE

 

DIMNJAK MORA BITI OTPORAN NA UTJECAJ KOROZIVNIH DIMNIH PLINOVA TE KISELINA KOJE NASTAJU KAO PRODUKTI IZGARANJA 

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

5.0 ili noviji

©2004