Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Sport i KDS
 Slike sa terena
 Oprema
 

  

Tako je to bilo '80-tih...

Kondenzacija dimnih plinova

 
Kondenzacija dimnih plinova je osnovni uzrok uništenja materijala unutrašnje stijenke dimnjaka i ostalih elemenata dimovodnog sistema.
  U slučaju nižih temperatura dimnih plinova uslijed korozije stradaju  i elementi uređaja za loženje, posebno oni djelovi koji se nalaze u niskoj temperaturnoj zoni.
  Na nastajanje kondenzacije dimnih plinova utječu slijedeće karakteristike:
1.vrsta goriva
2.sadržaj sumpora u gorivu
3.temperatura rosišta dimnog plina
4.materijal dimnjaka
5.izolacija dimnjaka i dimnjače
6.poroznost dimnjaka
7.visina dimnjaka i dužina dimnjače
8.pretičak zraka za izgaranje

 
9.karakteristika ložišta kao izmjenjivača topline-ekonomičnosti
10.minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
11.karakteristika potrošača u odnosu na raspoloživu snagu ložišta
12.učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona
13.nedostatak zaštitne crpke na vodenoj strani kotla kao kratke veze polaza i povrata
 

  Svi navedeni razlozi nastajanja kondenzacije dimnih plinova međusobno su zavisni i najčešće je kondenzacija uzrokovana zajedničkim djelovanjem navedenih karakteristika uređaja za loženje.
  U svakom slučaju iznad svakog uređaja za loženje uvijek se javlja kondenzacija dimnih plinova u cjelokupnom dimovodnom sistemu.
Kod ispravnih dimovodnih sistema ona djeluje kratko i nema značajni utjecaj na trajnost dimovodnog sistema, ako je on izveden od kiselootpornog materijala kao što je šamot.
  Posljedice intenzivnije kondenzacije dimnih plinova su sljedeće:
a) kratak vijek kotla dimnjače i dimnjaka-direktna šteta,
b) brže nastajanje i proširenje poroznosti dimnjaka,
c) ekonomičnost postrojenja se značajno smanjuje promjenom karakteristike uzgona dimnih plinova.
  Na ostalim linkovima navedeni razlozi nastajanja kondenzacije dimnih plinova biti će detaljnije objašnjeni kako bi svi zainteresirani
za što bolje funkcioniranje termoenergetskih postrojenja dobili potrebna saznanja o važnosti ove materije.

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

 

5.0 ili noviji

©2004