Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Sport i KDS
 Slike sa terena
 Oprema
 

  

Tako je to bilo '80-tih...

Karakteristika ložišta

 
Kao što smo već naveli u prethodnom poglavlju ekonomičnost rada ložišnog uređaja je u direktnoj vezi sa pojavom kondenzacije
dimnih plinova.

 Ukoliko ložišni uređaj radi s većim stupnjem ekonomičnosti utoliko je pojava kondenzacije dimnih plinova slabije izražena i do nje dolazi u znatno manjem obujmu.

 

  Ekonomičnost rada ložišnog uređaja najjednostavnije ocjenjujemo na osnovu kontrole izgaranja goriva. Pri tome se mjernim instrumentom na izlazu dimnih plinova iz ložišta mjeri sadržaj ugljičnog dioksida u dimnim plinovima i temperatura dimnih plinova. 

  Ta dva mjerna parametra daju jasnu sliku o stupnju iskorištenja ložišnog uređaja te vezano za to pokazuje da li će doći ili ne do kondenzacije dimnih plinova na izlazu iz ložišnog uređaja.


  Pri izgaranju lož ulja teoretski je količina ugljičnog dioksida sadržanog u dimnim plinovima maksimalno 15,5%.
  Ova količina je ovisna od vrste lož ulja ali se uglavnom kreće oko 15,5%.Stvarno izmjerena količina ugljičnog dioksida u dimnim plinovima bit će u svakom slučaju manja od maksimalno moguće, ali treba nastojati da ne bude manja od 12%.


  Ukoliko je ta veličina manja tada ložišni uređaj radi s većim pretičkom zraka u kom slučaju sumpor sadržan u loživom ulju u znatnoj mjeri izgara u obliku sumpornog trioksida što bitno utječe na povećanje temperature rošenja i znatnije izraženu kondenzaciju
dimnih plinova.

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

5.0 ili noviji

©2004