Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Knjiga gostiju
 Slike sa terena
 Oprema
 

  

Tako je to bilo '80-tih...

Sadržaj sumpora u gorivu

 
Pojava kondenzacije dimnih plinova nalazi se u direktnoj ovisnosti od postotka sumpora u gorivu. Što je taj postotak veći to je viša i točka rošenja dimnih plinova i veća opasnost od nisko temperaturne korozije na stijenkama kotla.  Sumpor sadržan u loživom ulju izgara pretežno u sumporni dioksid a jedan manji postotak u obliku sumpornog trioksida.

 

 Ukoliko se kao pojava neodgovarajućih uvjeta za izgaranje goriva (loša regulacija plamenika, neodgovarajuće dizne na plameniku, nepravilan izbor dimnjače i dimnjaka itd.) pojavi veći postotak sumpornog trioksida u dimnim plinovima doći ce prije do kondenzacije dimnih plinova nego da su uvjeti za pravilno izgaranje goriva bili ispunjeni.


 Sadržaj sumpornog trioksida u dimnim plinovima u prvom redu ovisi od sadržaja sumpora u loživom ulju.

 Zavisno od vrste loživog ulja sadržaj sumpora se kreće od 0,7 do 3.5% težinski.

 Na osnovu toga proizlazi da se kondenzacija plinova može spriječiti izborom loživog ulja sa manjim sadržajem sumpora i tome treba težiti uvijek kad je to moguće.

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

 

5.0 ili noviji

©2004