Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Sport i KDS
 Slike sa terena
 Oprema
 

  

Tako je to bilo '80-tih...

Temperatura rosišta dimnog plina

 
Što je temperatura rosišta dimnog plina niža to ce teže doći do kondenzacije dimnih plinova jer će temperatura dimnog plina na izlazu iz kotla biti veća od temperature rošenja.Kao sto smo već napomenuli temperatura rošenja je u direktnoj ovisnosti od sadržaja sumpora u loživom ulju i kod lakih loživih ulja ona se kreće oko 50 stupnjeva. 

 Kod težih loživih ulja temperatura rošenja je veća te kao posljedica toga veća je opasnost od pojave kondenzacije dimnih plinova.

 Da bi se spriječila kondenzacija dimnih plinova potrebno je voditi računa da temperatura povratne vode u kotao uvijek bude iznad točke rošenja dimnih plinova.

 Kod primjene lakih loživih ulja temperatura povratne vode ne smije pasti ispod 65 stupnjeva.

 Osim temperature povratne vode na pojavu kondenzacije dimnih plinova znatno utječe i temperatura dimnih plinova na izlazu iz kotla.

 Kod primjene lakih loživih ulja temperatura dimnih plinova na izlazu iz kotla ne bi smjela biti manja od 160 stupnjeva dok kod primjene težih loživih ulja ta temperatura mora biti jos i viša.

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

 

5.0 ili noviji

©2004