Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Sport i KDS
 Slike sa terena
 Oprema
 

  

Tako je to bilo '80-tih...

Materijal dimnjaka

 
 Kod izbora dimnjaka za odgovarajući kapacitet kotlovskog postrojenja osim odgovarajućeg presjeka visine vrlo je bitan pravilan izbor materijala od kojeg će se dimnjak izvesti. Radi zahtjeva maksimalne korisnosti rada jednog kotlovskog postrojenja dimnjaka prema DIN 4705 vrši se na osnovu niske temperature dimnih plinova oko 140 do 160 stupnjeva.

  

 U tako niskim temperaturama dimnih plinova pred kvalitetu materijala dimnjaka se postavljaju oštri zahtjevi na kiselootpornost jer je u ovom slučaju pojava kondenzacije dimnih plinova u dimnjaku jače izražena.

 Da bi dimnjak odgovarao tom zahtjevu materijal od kojeg je izrađen mora biti kvalitetan kako sa stanovišta kiselootpornosti, tako i sa stanovišta dobre toplinske otpornosti (nizak koeficijent prolaza topline).

 Ukoliko bi dimnjak bio izgrađen od materijala neodgovarajuće toplinske otpornosti ionako niska temperatura dimnih plinova na ulazu u dimnjak do izlaza iz dimnjaka bi pala ispod dozvoljene granice što bi uzrokovalo znatno jače izraženiju kondenzaciju dimnih plinova a time i brže propadanje dimnjaka.

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

 

5.0 ili noviji

©2004