Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Sport i KDS
 Slike sa terena
 Oprema
 

  

Tako je to bilo '80-tih...

Poroznost dimnjaka

 
Od dimnjaka i dimnjače osim ostalog traži se i svojstvo dobre zaptivenosti.

 Zaptivenost dimnjaka je svojstvo da ne propušta dimne plinove prema vani niti okolni zrak unutar dimnjaka.

 Ukoliko je dimnjak porozan dolazi do sljedećih nedostataka:

1. Kondenzacije vodene pare koja nastaje kao produkt izgaranja goriva te kao posljedica toga stvara se sumporna kiselina u dimnjaku koja uzrokuje oštećenje i brzo propadanje dimnjaka,
 

2. Ulaženjem vanjskog zraka kroz pukotine dimnjaka dolazi do hlađenja dimnih plinova, što dodatno pogoduje stvaranju sumporne kiseline i smanjenju uspona u dimnjaku.

 Da bi dimnjak ispunio uvjet dobre zaptivenosti mora biti kao prvo izgrađen od odgovarajućeg materijala za tu namjenu.

 Pri tome treba voditi računa da klasično izvedeni zidni dimnjaci teško postižu uvjet zaptivenosti. 

 Dobro zaptiveni dimnjaci su pravilno izvedeni dimnjaci od čeličnog lima i troslojni industrijski izgrađeni dimnjaci koji se na terenu montiraju.

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

5.0 ili noviji

©2004