Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Sport i KDS
 Slike sa terena
 Oprema
 

  

Tako je to bilo '80-tih...

Visina dimnjaka i dužine dimnjaka

 
Kod projektiranja termoenergetskih postrojenja vrlo često se zanemaruje značaj pravilno dimenzionirane visine dimnjaka i dužine dimnjače.
  Premala visina dimnjaka ima za posljedicu slab uzgon i rad termoenergetskog uređaja s niskim stupnjem korisnosti.  
  Prevelika visina dimnjaka ima za posljedicu ohlađenje dimnih plinova ispod dozvoljene granice što dovodi do kondenzacije vodene pare u dimnjaku i svih onih štetnih posljedica po dimnjak koje smo već spominjali.

  Dimnjača ne smije biti predugačka jer u suprotnom dolazi u pitanje normalna funkcija potrebnog uzgona i to naročito u početku rada uređaja za loženje.

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

5.0 ili noviji

©2004